می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب

عذاب وجدان

انگار تمومِ ساعاتِ هدر شده م رو قورت داده باشم، رو دلم یه عالمه چیز سنگینی میکنه، یه عالمه کتابی که نخوندم، درسی که نخوندم، کاری که نکردم، وای من حتی به خودمم اعترافش نمیکنم ولی عملاً هیچ کاری نمیکنم! هیچی!
وقتایی که من واقعاً حالم بده همین وقتاست که هی مینویسم و پاک میکنم، خیلی میترسم... زمان میگذره و من هیچ کاری نکردم و حالا فکر این قضیه اونقدر عذابم میده که دلم میخواد دیگه به هیچی فکر نکنم.
وای من یه کار بد کردم به گمونم... اصلاً نمیدونم بد یا خوب، ولی یه تصمیمِ بحرانی رو در حالی گرفتم که اصلاً مخم کار نمیکرد! الآن میترسم بهش دقیق فکر کنم، قضیه واقعاً ترسناکه...
من فک کنم آدم خیلی ناجوری ام! اوهوم خیلی بدجورم ناجورم.
در حالتی از عدم تعادلم که ممکنه یهو جیغ بکشم، بی دلیل، ولی بدنم داره میلرزه. شاید از سرماست. خیلی از خودم ناراضی ام، این احساسِ نارضایتی بیچاره م میکنه. باید یه کارِ ارزشمندی رو شروع کنم... کاملاً میتونم خودمو بدبخت کنم...
این مدته همش مهمون داریم و من چون حوصله ی حرف زدن ندارم باید بالا نرم در نتیجه یه مقداری هم به خاطر تنهایی به سرم زده.
در کل نگاه که میکنی میبینی یه قمارِ وحشتناکه... میتونه نتیجه ی خوبی بده میتونه هم خیلی بد باشه... تصمیمِ بحرانیم رو میگم.
ولش... میرم فرانی و زویی میخونم قطعاً حالمو بهتر میکنه.
  • ۹۶/۰۸/۱۸
  • آلیس تمپلتون