می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب
بعد از مدتها امشب جوری اندوه تو قلبم تیر کشید که زدم زیر گریه... خیلی وقت بود که این همه اندوه رو یه جا متحمل نشده بودم... خیلی وقت بود که گریه نکرده بودم... و حالا گریه م قطع نمیشه، مجبور میشم یه جاهایی رو چشم بسته تایپ کنم ولی باید امشب بنویسم، که بعدها بدونم... قلبم تند تند به قفسه ی سینه م میکوبه، نشونه ی خوبیه شاید میخواد بزرگ شه، شاید میخواد جاشو باز کنه برای تمومِ غمهایِ بزرگتری که در آینده قراره متحمل بشم...
داریوش میخونه: دردِ ما رو در و دیوار نمیفهمه...
بدیشم اینه که من فقط با در و دیوار میتونم از این دردم حرف بزنم... دارم تو خودم خفه میشم...
خشمگینم و چون انقدر خشمگینم نمیتونم مسئله رو واکاوی کنم... فقط میتونم به خودم اجازه بدم غمگین باشم...

من به نفرین و این داستانا اعتقاد ندارم، ولی با خودم میگم کاش یه روزی بفهمه که چقدر اشتباه کرده نه به خاطر من، چون من اگه انقدر به هم ریختم، تقصیر از ضعفِ خودمه، اگه این همه به هم ریختم به خاطر تفاوتِ بارزیه که داریم و به این تفاوتم با احمقها افتخار میکنم... ولی دوست دارم یه روزی بفهمه، برایِ اون آدمایِ دیگه ای که ممکنه ازش آزار ببینن، بی تقصیر، بی دلیل.

هر چی هم که بشه از تصمیمم پشیمون نمیشم. راستش امشب هر چند غمگینم ولی بیشتر به خودم و تصمیمم افتخار میکنم.
  • ۹۶/۰۶/۱۲
  • آلیس تمپلتون