می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب

زجر

دلم اندازه ی تموم دنیا گرفته... این بچه های کوچولومو امشب میخوام ببرم و پس بدم... نمیدونم چی میشه سرنوشتشون... حالم خیلی بده... حالم خیلی بده... ولی واقعا نمیتونم این مسئولیت رو خوب انجام بدم... اصن حتی نمیتونم انجامش بدم... نمیخوام بهشون آسیب بزنم. نمیخوام من بهشون آسیب بزنم... این خودخواهیه؟ ولی من حتی مطمئن نیستم که اینجا از مغازه ی اون آقاهه براشون بهتر باشه... من واقعا وحشت زده م.... کاش بگذره... کاش یهو یه مدت بگذره.

  • ۹۶/۰۳/۲۷
  • آلیس تمپلتون