می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب

افق روشن

خیلی خسته م ولی خوابم نمیبره. در واقع دلم نمیخواد که خوابم ببره. فکر میکنم چقدر بده که آدم مجبوره تو این سکوت الهام بخش بخوابه به جای فیلم دیدن و کتاب خوندن. چه ظلم بزرگی در حق ما میشه. این ساعات میتونن منبع الهام باشن ولی ما از کودکی این ارزشمندترین زمانها رو به خواب سپری کردیم تا بتونیم یه صبح شلوغ رو تاب بیاریم...
دلم میخواست خوابیدن آپشنال باشه. مثلا یه روزای خاصی چند ساعت میخوابیدی. نه که هر روز و هر شب مجبور باشی زمان زیادی رو صرف خواب کنی. صبحها رو مجبوریم کار کنیم و شبها هم مجبوریم بخوابیم تا صبح بیدار شیم! خب گاهی کار آدم عشقشه. ولی گاهی هم نه. برای اون گاهی که نه، چه تحمل میکنی و چه انتخاب، باید گفت همیشه زمانی هم برای خودت نیاز داری. ولی من نمیتونم این زمان رو پیدا کنم. به خاطر همینه که از وقتی اینجا مشغول به کار شدم ذره ذره روحم کمرنگ شد... ولی این ماه اخریه که اینجام و همه چی داره دوباره زنده میشه. من دوباره آلیس سرزمین عجایب میشم. دوباره گاهی به خودم اجازه ی شب بیداری میدم. کتاب میخونم. مینویسم. تنهایی و سکوت رو تجربه میکنم. ماجراجویی. دوباره روحم رو پس میگیرم از شیطان.
راستی کارمند بودن چیزی جز فروختن روح به شیطان نیست.
  • ۹۶/۰۳/۰۶
  • آلیس تمپلتون