می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب

جنون

خیلی ناراحتم. امشب سر یه شوخی مسخره عصبانی شدم و با مشت کوبیدم رو لپ تاپم و الان دیگه ویندوزش بالا نمیاد... خس خسم صدا میده.

اون به کنار دستمم کبود شد و زدم تو سرم. سرمم درد میکنه.

از خودم میترسم!

  • ۹۵/۱۱/۱۲
  • آلیس تمپلتون

نظرات (۱)

موافقم
ترسناک‌ترین چیز در این دنیا، انسان است!
ترسناک‌ترین انسان خودِ خودم!